top of page
  • shlomi2999

מסחר יומי 14/6

מניית clvs , כניסה מעל 0.93

רווחים $1 ומעלה

סטופ לוס 0.87


מניית qd- כניסה מעל $1.01

רווחים $1.1 ומעלה

סטופ לוס 0.94סווינג


מניית uco- כניסה מעל $54.8

רווחים מעל 56$ ומעלה

סטופ לוס 5% למטה


אין לראות במידע המובא במאמר כהצעה או שידול לקנות, למכור או לבצע עסקה כלשהיא בנייר ערך או מכשיר פיננסי אחרשהונפק על ידי החברה נשוא המאמר uco, qd, clvsואין באמור משום המלצה או הבעת כדאיות לגבי השקעה בחברה. המידע שמסופקבמאמר הינו לצורך אינפורמטיבי בלבד, ואינו מהווה ייעוץ השקעות ו/או תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בצרכיו ונתוניוהאישיים של כל אדם

26 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

מניית govx - פריצה מעל 1.25 , שלילי מתחת ל-1.1 מניית siga - פריצה מעל 16.2 , שלילי מתחת ל -15 מניית kavl - פריצה מעל 1.92 , שלילי מתחת ל 1.66 מניית vs - פריצה מעל 0.7510 ין לראות במידע המובא במאמר כהצ

מניית gnln - פריצה מעל 0.27 , שלילי מתחת ל- 0.22 מניית apld - פריצה מעל 2.42 , שלילי מתחת ל -2 מניית slno - פריצה מעל 0.3 , שלילי מתחת ל- 0.26 מניית sdig - פריצה מעל 2.85 , שלילי מתחת 2.65 אין לראות ב