מניות פני

Shlomi Kayat

10 ביולי 2021

סבלנות,סטטיסטיקה וגם שתיים מתוך עשר זה מספיק