מניות לתקופת אינפלציה

Shlomi Kayat

10 ביולי 2021

?האינפלציה כבר פה או לפנינו