top of page

שבת שלום ומבורכת

יותר מששמרו ישראל את השבת, השבת שומרת על ישראל

האתר שומר שבת

Candlesticks

דברים  - ט׳ באב
נאמר בשם הרב נריה שמגילת איכה המספרת את סיפורו של חורבן הבית כתובה בצורה מיוחדת כך ש4 מתוך 5 פרקיה כתובים לפי סדר האלף בית..
פסוק ראשון ״איכה ישבה בדד..״,פסוק שני ״בכו תבכה..״ שלישי ״גלתה יהודה מעוני..״וכו׳ על זו הדרך. המעניין הוא שלמעט פרק ראשון בשאר הפרקים מופר הסדר המופתי במקום אחד. בפרקים אלו האות ׳פ׳ מקדימה את האות ׳ע׳ שלא כמצופה. הסביר הרב נריה שודאי לא מקרי הדבר (עובדה שבפרק א זה כן בסדר), אלא לקח חשוב ניתן ללמוד מכך..כעסים, מריבות, לשון הרע, האשמות וכל הדברים שמובילים לשנאת חינם שבגללה נחרב בית מקדשנו  תמיד מגיעים כשמקדימים את הפה לעין. כשמדברים לפני שבודקים. לפני שחושבים. לפני שפוקחים עין כדי לראות התמונה הגדולה. 

רצוי שנקבל על עצמנו ערב תשעה באב בואכה בניין בית המקדש השלישי בקרוב ממש לפקוח עיניים גדולות וטובות על כל אחד ואחת בעם ישראל ומתוך כך נרבה באהבת חינם. צום מועיל ושבת שלום..

bottom of page